Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości

Kiedy może nastąpić potrzeba oszacowania rynkowej wartości nieruchomości? Każda operacja kupna lub sprzedaży będzie wymagać takiej kalkulacji. Wycena mieszkania przez bank jest konieczna w momencie, gdy staramy się o kredyt hipoteczny. Jest to jeden z szybszych sposobów by stać się właścicielem własnego lokum. Udzielający kredytu będzie chciał znać wartość nieruchomości dla ustanowienia zabezpieczenia kredytu. Ponadto dokonuje się wyceny dla komornika w chwili kiedy należy zlicytować nieruchomość na poczet pokrycia długów jej właściciela.

Określanie przybliżonej ceny rynkowej dokonuje się wedle standardów i metod wyceny nieruchomości. Może się to odbywać poprzez szacowanie wartości nieruchomości przez pracownika banku, w którym staramy się o kredyt. Wycena również będzie mieć postać operatu szacunkowego, jaki sporządza rzeczoznawca majątkowy, pochodzący z listy rzeczoznawców respektowanych przez bank. Natomiast określenie wartości nieruchomości dla urzędu skarbowego, jest ważne tak pod względem wysokości podatku jak też ceny mieszkania czy domu, za jaką właściciel, może je sprzedać. Tutaj respektowane jest samodzielne obliczenie; ile warta jest dana nieruchomość. Można przy tym posłużyć się cenami podobnych nieruchomości. Jednak jeśli urząd skarbowy je podważy, konieczna będzie ponowna wycena dokonywana przez powołanego biegłego.

Wyceny dokonują także biegli sądowi, na potrzeby postępowania spadkowego oraz ustalenia zachowku. Co może być powodem obniżenia czy wzrostu wartości nieruchomości? Jest kilka czynników, jakie należy brać pod uwagę. Przede wszystkim lokalizację, powierzchnię, stan prawny nieruchomości, jej wyposażenie, materiał z jakiego powstała i technologia w jakiej została wykonana. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości jej właściciel może być zmuszony ponieść koszty związane z opłatą adiacencką i rentą planistyczną.

Ustalając samodzielnie ile warte jest mieszkanie, dom lub działka, można skorzystać z kalkulatora wartości nieruchomości. Jest to narzędzie online, jakie z dużą dokładnością obliczy cenę nieruchomości oraz dodatkowe koszty związane z jej kupnem lub sprzedażą. Rzeczoznawcy majątkowi zajmują się także wyceną gruntów rolnych i leśnych wedle metod i technik wyceny stosowanych dla tego rodzaju nieruchomości.